Berith Zenia Fagergaard 16. maj 2016 14:46 Slet

Tak for denne gode lille video, med et meget enkelt og klart budskab.
Det er ganske foruroligende at vores statsorgan, virkelig har godkendt dette giftstof Roundup, der både forgifter vores jord, vand, natur, dyr og mennesker. Det er et stort tilbageskridt i vores bestræbelser i at ikke at skulle skade vores miljø, og rage erfaringer fra tidligere ødelæggelser.
Omkostninger er katastrofale, både hvad angår miljøet og sundheden, samt for ikke at tale om økonomien.

Hvem skal betale for dette svineri?

Det skal vores børn, og den kommende fremtid.
Ansvaret må derfor påhvile staten der har godkendt at indføre det på vores jord.
Vores ansvar som forbrugere, er at vi konfronterer de ansvarlige politikere, og selv forstår hvilket magt vi har hver i sær.
Vælg så vidt det er muligt økologiske og biodynamiske produkter.

Berith Zenia Fagergaard 16. maj 2016 14:37 Slet

Nej det er slet ikke rimelig. Jeg mener dog at det alligevel må være Staten der må stå til ansvar, for både at forgifte vores jord, vand. mennesker, dyr og natur.
Det er dem som har godkendt at indføre det,
Vi må alle gøre vores vor at konfronterer politikerne, og vide at vi som forbrugere kan med bidrage ved kun at købe økologiske og biodynamiske produkter,
Tak for din lille gode video, der er meget enkelt og klart i sit budskab.

Tilføj en kommentar...
Post as (log out)

Kjeld Hansen

Who makes decisions about Roundup in our water?
02:22 / 12. maj 2016
Kjeld Hansen, who amongst other things has been involved in revealing the alliance between the former environmental minister Eva Kjer Hansen (V) and the Organisation for Sustainable Farming in #gyllegate is digging into the use of Roundup and the consequenses it has on our water.