Tilføj en kommentar...
Post as (log out)

Timothy Morton & Olafur Eliasson

Planet scale death drive
01:31:13 / 2. december 2015
Olafur Eliasson i samtale med en af moderne filosofis mest interessante tænkere, Timothy Morton. Som filosof er Morton eksponent for den objektorienterede ontologi, og han har bl.a. fået stor opmærksomhed for sin bog 'Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the end of the World' (2013). Han er en central skikkelse inden for den posthumanistiske økokritik og har udgivet en række publikationer – bl.a. har han samarbejdet med Björk om en udgivelse af deres private korrespondance. Eliasson og Morton har mange overlappende interesser, heriblandt spørgsmålet om menneskets forhold til naturen og om kunstens rolle i samfundet. Mød Eliasson og Morton denne særlige aften, hvor alt – eller i hvert fald meget – kan ske, og hvor to mennesker reflekterer over alt fra planetens dødsdrift, over deep ecology til antropocentrisk ophavsrets-kontrol.

Meet Olafur Eliasson in a conversation with one of modern philosophy's most interesting minds, Timothy Morton. As a philosopher, Morton is an exponent of object-oriented ontology and has among other things earned much attention for his book 'Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the end of the World' (2013). He is central to the post-humanistic eco-criticism and has, among other publicatations, collaborated with Björk on a private correspondence. Eliasson and Morton have many overlapping interests, including the question of man's evolving relationship to nature and, in a wider perspective, the role of art in such a society. Meet the Eliasson and Morton for a special night where everything – or at least a lot – can happen, but above all for a night with two people in an associative free fall through everything from planet scale death drive via deep ecology to anthropocentric copyright control.