Om everyday

Everyday er en læringsplatform i dokumentarisk videoproduktion udviklet af CPH:DOX. Med udgangspunkt i tilgængelig teknologi udbyder vi workshops og længere læringsforløb i videofortælling med et team af nogle af de bedste og mest aktuelle danske dokumentarfilminstruktører. Som et kombineret digitalt og demokratisk dannelsesprojekt specialiserer vi os hermed i at lære børn og unge at fortælle om sig selv, den anden og den verden, de lever i, med den lille produktionsenhed de går rundt med i lommen.

Hvorfor?
Som dokumentarfilmfestival mener vi, at vi har en væsentlig rolle at spille i den digitale og demokratiske dannelse af børn og unge. At de kommunikerer mere end nogensinde før med hinanden via levende billeder og er storforbrugere af andre unges videoproduktioner, betyder ikke nødvendigvis, at de kender mediets metodiske og etiske koder. Vores svar på, hvordan man kan ruste dem til et liv på de digitale medier med risiko for cybermobning og ubegrænset deling af visuelt materiale på den ene side og uanede muligheder for civil demokratisk deltagelse på den anden, er at lære dem at forholde sig både kritisk og kreativt til virkeligheden gennem video. Kort sagt: at lave dokumentarfilm!

Ved at arbejde med den dokumentariske videofortælling får eleverne praktisk indblik i de grundspørgsmål, som dokumentaristen dagligt beskæftiger sig med: Hvad indebærer det at rette kameraet mod sig selv og andre?
Hvordan skaber man en fortælling, som er relevant for andre at se på?
Hvad er forholdet mellem fiktion og fakta og hvad sker der i gråzonerne mellem de to?
Hvordan kan formidling gennem levende billeder skabe forandring?

På den måde vil vi give børn og unge et praktisk indblik i videomediet, som kaster lys tilbage på deres egen brug af mobilkameraet med flygtige snapchats og filtrerede instagram-poses. 

Hvordan?
I vores undervisning arbejder vi med faste og faglige rammer for fri og kreativ udfoldelse. Vores skoleformater er bygget op, så de understøtter danskfagets faglige mål om produktion, kommunikation og fortolkning. Produktion kan være en vanskelig ting at tage fat på, men vi deler processen op i klare arbejdsstationer og motiverende benspænd. Et vigtigt biprodukt af en workshop er for os, at ikke bare eleverne føler sig styrkede i deres mediefaglige og kreative evner, men også at lærerne har fået konkret inspiration til at fortsætte med at bruge film i undervisningen. 


Vil du lære, hvordan man fortæller med video? Vi samarbejder med skoler, kommuner, helhedsplaner og ungdomsskoler om kortere og længere forløb. Læs om vores workshopformater HER og se, hvem du kan møde af seje danske dokumentarfilminstruktører HER

Projektleder:
Lotte Krag 2190 2334 / lotte@cphdox.dk
      
     

Everyday er støttet af Nordea Fonden