Kjeld Hansen // "kjeld"

Den vanvittige vipstjert

Kjeld Hansen
23. maj 2016

Hvorfor er sidespejlet på din bil overbeskidt med fuglelorte? Hvem har gjort det - og hvorfor?