Kjeld Hansen 1. december 2016 18:45 Slet

Denne Jørn Rasmussen en af mine mest ihærdige "stalkere". Han dukker frem overalt med sine hadske kommentarer - læs her, hvad han er for en størrelse: Om

Preben Kofod 11. juni 2016 17:06 Slet

Kjeld Hansen holder sig til fakta og sandheden. Her kan det konventionelle landbrug virkelig lære noget. Kjeld Hansen laver et fantastisk arbejde for at vi kan få et landbrug vi kan være bekendt i stedet for det konventionelle landbrug,som har gjort Danmark verdensberygtet for dyrplageri,og miljøsvineri.

Jørn Rasmussen 10. juni 2016 16:48 Slet

Der er ikke mange som Keld Hansen der er god til at skabe had imellem befolkningsgrupper.
På mange måder har han et tunnelsyn og imødegår sjældent kritik, men springer i stedet kækt videre til nye angreb på, specielt, det konventionelle landbrug.
Naturen er om noget ikke en statisk men forandre sig konstant (og gud ske lov for det).

1) For 3-4 årtier siden startede en overproduktion af akademikere der umiddelbart havde afsætningsvanskeligheder. Her kom opfindelsen af miljøproblemer kærkomment afsætningsproblemet til hjælp. En masse restriktioner blev hældt ud over de mange landbofamilier. Kun de store havde ressourcer til de investeringer det medførte, og de små med f.eks. kvæg måtte dreje nøglen.

2) EU tilskudsordninger medførte at mange ekstensive arealer, moser og lign. (som tidligere henlå til afgræsning) blevet taget med i omdrift.
Begge dele forklarer at tidligere var der et større græsareal der blev afgræsset til fordel for andre planter ikke blev udskygget, herunder orkideer.

Omtalte forhold gav også bedre betingelser for insekter, som igen er basis for diverse fuglearter som Kjeld Hansen også efterlyser.

Så omstændighederne har medført af vi færre af nogle planter og fugle, men flere af andre. Så naturen er stadigvæk fantastisk og smuk, bare på en anden måde.
Men det kan en hadprædikant selvfølgelig ikke bruge til noget.

Tilføj en kommentar...
Post as (log out)

Kjeld Hansen

Cheap meat or beautiful orchids?
01:28 / 9. juni 2016
The ammonia-rain from 30 million pigs threaten to destroy the Danish orchids. When manure rain pours down over the country, big grasses and herbs outgrow and strangle the small orchids.